Môžete nás kontaktovať telefonicky, faxom, písomne, cez e-mail, alebo nás navštíviť na našej adrese.

SLOVART-G.T.G.,s.r.o.

Poštová adresa

Krupinská 4
P.O. Box 152
852 99 Bratislava 5

E-mail

info@slovart-gtg.sk

IČO: 31346359
DIČ: 2020295321
IČ DPH: Sk2020295321

Oddelenie kníh:

tel.: +421-2-63 830 378
fax: +421-2-63 839 485

Oddelenie časopisov:

tel.: +421-2-63 839 471
fax: +421-2-63 839 485

Oddelenie pre export:

tel.: +421-2-63 839 472
fax: +421-2-63 839 485